Kancelaria Karna oferuje pomoc prawną w sytuacjach nagłych, takich jak zatrzymanie, przesłuchanie w charakterze podejrzanego czy przeszukanie.

Po zgłoszeniu zdarzenia na naszą całodobową infolinię, adwokat bezzwłocznie podejmuje działania w celu ochrony praw klienta – od zdobycia informacji o zdarzeniu po udział w czynnościach jego dotyczących. Nagłą pomoc prawną świadczymy całodobowo na terenie Łodzi i okolic.

ZATRZYMANIE, PRZESZUKANIE – CO ROBIĆ?

W sytuacji nagłej potrzeby pomocy prawnej należy:

  • zgłosić osobom prowadzącym czynności chęć udziału w nich adwokata i poprosić o umożliwienie kontaktu z prawnikiem;
  • skontaktować się z całodobowym nr tel. 602 – 862 – 902 (preferowany sms) i zgłosić zdarzenie oraz potrzebę natychmiastowej pomocy prawnej;
  • do pojawienia się adwokata nie odpowiadać na pytania osób prowadzących czynność, nie składać zeznań i wyjaśnień;
  • w przypadku odmowy zgody na udział adwokata w czynności domagać się odnotowania tego w protokole i skontaktować się z Kancelarią Karną, gdy tylko będzie to możliwe.

CO DAJE POMOC PRAWNA W SYTUACJACH NAGŁYCH?

Udział adwokata w czynnościach takich jak zatrzymanie czy przeszukanie zmniejsza stres osoby, której dotyczą, jest gwarancją odpowiedniej ochrony jej praw oraz poprawności przeprowadzenia ww. czynności. W przypadku zatrzymania adwokat kontaktuje się także z rodziną osoby zatrzymanej.

POMOC PRAWNA W SYTUACJACH NAGŁYCH

+48 602 862 902

Tu całodobowo uzyskasz bezzwłoczną i skuteczną pomoc prawną w sytuacjach nagłych.