Informacja zdobyta we właściwym czasie jest bardzo ważna. Szczególnie istotne jest posiadanie informacji przy podejmowaniu decyzji biznesowych.

Brak wiedzy przedsiębiorstwa o danym kontrahencie i jego szkodliwości może narazić Nas na wielomilionowe straty.

Kancelaria Karna oferuje w ramach wywiadu gospodarczego przeprowadzenie swoistego Due Diligence to jest poddania kontrahenta dogłębnej analizie w celu jego oceny biznesowej. Jesteśmy w stanie poddać analizie sytuację kadrową, finansową i prawną firm. Z uwagi na delikatny charakter tej usługi w indywidualny sposób podchodzimy do każdego zlecenia.