Bywa, że nie będąc jeszcze uczestnikiem postępowania karnego potrzebujemy pomocy, aby zrozumieć w jakiej sytuacji prawnej się znaleźliśmy.

Jak się możemy bronić, co nam może grozić, zostaliśmy pokrzywdzeni przestępstwem co powinnismy dalej zrobić, jakie mogą być konsekwencje różnych naszych zachowań lub braku reakcji?

W takiej sytuacji najlepiej zasięgnąć porady prawnej, która pomoże nam w rozwianiu wątpliwości i podjęciu konkretnych decyzji.

Porada prawna obejmuje kompleksowe omówienie zagadnienia ze wskazaniem uprawnień, obowiązków, terminów oraz możliwych dróg postępowania i ewentualnych kosztów sądowych.