Blog

Kradzież w sklepie przez nieletniego

Kradzież w sklepie przez nieletniego jest zjawiskiem, które wciąż stanowi wyzwanie dla społeczeństwa. Mimo licznych kampanii edukacyjnych oraz zaostrzenia przepisów prawnych, przypadki takie są nadal powszechne. Często motywacje nieletnich złodziei są złożone i związane z wpływami rówieśników, presją społeczną czy chęcią zdobycia rzeczy, na które ich nie stać. Jakie jednak…

czytaj dalej

Kradzież pieniędzy z konta bankowego

Kradzież pieniędzy z konta bankowego

Kradzież pieniędzy z konta bankowego jest coraz częściej spotykanym zjawiskiem. W dobie dominującej bankowości elektronicznej ilość oszustw, ale i metod kradzieży rośnie z roku na rok. Nie zawsze jednak kradzież związana jest wprost z przełamaniem zabezpieczeń i uzyskaniem dostępu do konta bankowego. Na porządku dziennym możemy spotkać się z podrobionymi stronami,…

czytaj dalej

Odszkodowanie za tymczasowe aresztowanie

Odszkodowanie za tymczasowe aresztowanie

Będąc adwokatem specjalizującym się w sprawach karnych, bardzo często reprezentuję klientów w sprawach o odszkodowanie za tymczasowe aresztowanie. Mowa tutaj oczywiście o tymczasowym aresztowaniu, które okazało się być niesłuszne. Każdy obywatel, który został niesłusznie skazany lub niewątpliwie niesłusznie tymczasowo aresztowany, a następnie uniewinniony w wyniku wznowienia postępowania, kasacji lub zniesienia…

czytaj dalej

Co grozi za podrobienie podpisu?

Będąc adwokatem specjalizującym się w prawie karnym dość często spotykam się z pytaniem, co grozi za podrobienie podpisu. Podpisanie się za inną osobę jest dość częstym zjawiskiem w naszym społeczeństwie, a takie działanie dodatkowo najczęściej występuje za zgodą, a nawet na prośbę drugiej osoby. Choć wielu osobom mogłoby się wydawać,…

czytaj dalej

Czy włamanie na Facebooka jest karalne?

Czy włamanie na Facebooka jest karalne

Wielu klientów mojej kancelarii zadaje mi pytanie, czy włamanie na Facebooka jest karalne. W pytaniu tym nie ma niczego dziwnego, gdyż wraz z rozwojem Internetu na całym świecie rozwija się również przestępczość internetowa, która dotyka również wielu serwisów społecznościowych. W dzisiejszych czasach nie można być bezpiecznym nawet na Facebooku czy…

czytaj dalej

Czy kradzież jest ścigana z urzędu?

Czy kradzież jest ścigana z urzędu

Wielu z klientów mojej kancelarii adwokackiej zadaje mi pytanie, czy kradzież jest ścigana z urzędu? Pytanie to wymaga wyjaśnienia kilku kwestii prawnych związanych z tematem kradzieży, w tym przede wszystkim w jakich momentach i okolicznościach kradzież będzie kwalifikowana jako wykroczenie, a kiedy jako przestępstwo. Warto również wyjaśnić, jakie dokładnie zachowanie…

czytaj dalej

Kasacja karna

Kasacja karna

Kasacja karna stanowi nadzwyczajny środek zaskarżenia prawomocnego orzeczenia wydanego w sprawie karnej, którego to orzeczenia nie da się już zaskarżyć w zwykłym trybie kontroli instancyjnej. Kasacja może być więc wniesiona od prawomocnego wyroku sądu odwoławczego kończącego postępowanie w danej sprawie karnej lub od prawomocnego postanowienia sądu odwoławczego o umorzeniu postępowania…

czytaj dalej

Odwieszenie kary pozbawienia wolności

Odwieszenie kary pozbawienia wolności

W mojej pracy adwokata bardzo często spotykam się z pytaniem o odwieszenie kary pozbawienia wolności. Ma to związek z faktem, że w obliczu przepełnionych więzień, wykonanie wielu kar pozbawienia wolności zostaje warunkowo zawieszone na okres próby. Takie rozwiązanie jest bardzo korzystne dla sprawcy przestępstwa, gdyż pozwala na uniknięcie odbycia kary…

czytaj dalej

Zatarcie wyroku za jazdę pod wpływem alkoholu

Zatarcie wyroku za jazdę pod wpływem alkoholu

Zatarcie wyroku za jazdę pod wpływem alkoholu, to z wielu perspektyw bardzo ważny temat. W obecnych czasach bowiem przedstawienie zaświadczenia o niekaralności jest często warunkiem niezbędnym to podjęcia zatrudnienia, czy w ogóle wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym na dane stanowisko. Zatarcie wyroku powoduje, że określona osoba, wobec której nastąpiło zatarcie,…

czytaj dalej