Blog

Czy kradzież jest ścigana z urzędu?

Czy kradzież jest ścigana z urzędu

Wielu z klientów mojej kancelarii adwokackiej zadaje mi pytanie, czy kradzież jest ścigana z urzędu? Pytanie to wymaga wyjaśnienia kilku kwestii prawnych związanych z tematem kradzieży, w tym przede wszystkim w jakich momentach i okolicznościach kradzież będzie kwalifikowana jako wykroczenie, a kiedy jako przestępstwo. Warto również wyjaśnić, jakie dokładnie zachowanie…

czytaj dalej

Kasacja karna

Kasacja karna

Kasacja karna stanowi nadzwyczajny środek zaskarżenia prawomocnego orzeczenia wydanego w sprawie karnej, którego to orzeczenia nie da się już zaskarżyć w zwykłym trybie kontroli instancyjnej. Kasacja może być więc wniesiona od prawomocnego wyroku sądu odwoławczego kończącego postępowanie w danej sprawie karnej lub od prawomocnego postanowienia sądu odwoławczego o umorzeniu postępowania…

czytaj dalej

Odwieszenie kary pozbawienia wolności

Odwieszenie kary pozbawienia wolności

W mojej pracy adwokata bardzo często spotykam się z pytaniem o odwieszenie kary pozbawienia wolności. Ma to związek z faktem, że w obliczu przepełnionych więzień, wykonanie wielu kar pozbawienia wolności zostaje warunkowo zawieszone na okres próby. Takie rozwiązanie jest bardzo korzystne dla sprawcy przestępstwa, gdyż pozwala na uniknięcie odbycia kary…

czytaj dalej

Zatarcie wyroku za jazdę pod wpływem alkoholu

Zatarcie wyroku za jazdę pod wpływem alkoholu

Zatarcie wyroku za jazdę pod wpływem alkoholu, to z wielu perspektyw bardzo ważny temat. W obecnych czasach bowiem przedstawienie zaświadczenia o niekaralności jest często warunkiem niezbędnym to podjęcia zatrudnienia, czy w ogóle wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym na dane stanowisko. Zatarcie wyroku powoduje, że określona osoba, wobec której nastąpiło zatarcie,…

czytaj dalej

Co grozi za jazdę po alkoholu na rowerze?

Co grozi za jazdę po alkoholu na rowerze

Klienci mojej kancelarii wielokrotnie zwracają się do mnie z pytaniem, co grozi za jazdę po alkoholu na rowerze. Chociaż w pierwszej chwili pytanie to może wydawać się nieco niepoważne, a nawet żartobliwe, to niesie za sobą konkretną doniosłość prawną. W naszej polskiej rzeczywistości bardzo często osoby po spożyciu alkoholu decydują…

czytaj dalej

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

W pracy obrońcy w sprawach karnych bardzo często spotykam się z pytaniem, czym jest odrodzenie wykonania kary pozbawienia wolności. Niewątpliwie termin ten brzmi niezwykle ciekawie i zapewne większości kojarzy się z uniknięciem wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności. Niestety nie z takimi skutkami związana jest ta instytucja prawa karnego wykonawczego. Z…

czytaj dalej

Co to list żelazny?

Co to list żelazny

Z pewnością wiele osób, które chociaż raz słyszały o liście żelaznym, nadal zadają sobie pytanie, co to jest list żelazny. Ta nieco tajemniczo brzmiąca nazwa sama w sobie tak naprawdę niewiele mówi o tej instytucji prawnej. List żelazny jest bowiem jedną z instytucji prawa związaną z prawem karnym. Zwłaszcza w…

czytaj dalej

Czy dozór elektroniczny liczy się do recydywy?

Czy dozór elektroniczny liczy się do recydywy

Wielu klientów mojej kancelarii zwraca się do mnie z pytaniem, czy dozór elektroniczny liczy się do recydywy. To dość skomplikowane pytanie, na które nie można odpowiedzieć w krótkim zdaniu. Z tego też powodu postanowiłem poświęcić temu tematowi cały wpis, gdyż jednocześnie jest to temat bardzo aktualny. Dozór elektroniczny to bardzo ważna…

czytaj dalej

Przerwa w karze ograniczenia wolności

Przerwa w karze ograniczenia wolności

W trakcie mojej praktyki adwokackiej wielokrotnie spotkałem się z pytaniami odnoszącymi się zagadnienia, czy przerwa w karze ograniczenia wolności jest możliwa. Większości ludzi przerwa w wykonywaniu kary kojarzy się wyłącznie z karą pozbawienia wolności. Natomiast również w przypadku skazania na karę ograniczenia wolności, przepisy prawa przewidują możliwość uzyskania zgody na…

czytaj dalej