Przestępstwa związane z ruchem pojazdów to jedna z najczęściej spotykanych kategorii spraw karnych. Ściśle wiąże się z tym zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, co wywołuje istotne dla oskarżonego i obrony skutki w procesie karnym.