Czy kradzież jest ścigana z urzędu?

Wielu z klientów mojej kancelarii adwokackiej zadaje mi pytanie, czy kradzież jest ścigana z urzędu? Pytanie to wymaga wyjaśnienia kilku kwestii prawnych związanych z tematem kradzieży, w tym przede wszystkim w jakich momentach i okolicznościach kradzież będzie kwalifikowana jako wykroczenie, a kiedy jako przestępstwo. Warto również wyjaśnić, jakie dokładnie zachowanie sprawcy rozumiemy jako kradzież. Na wszystkie te pytania odpowiedź odnajdą Państwo w poniższym wpisie, do którego lektury serdecznie zapraszam. W takim razie odpowiedzmy na pytanie, czy kradzież jest ścigana z urzędu?

Czy kradzież jest ścigana z urzędu

Tryby ścigania przestępstw – czy kradzież jest ścigana z urzędu?

Zanim odpowiemy na pytanie, czy kradzież jest ścigana z urzędu, należy wyjaśnić jeszcze czym właściwie jest ściganie przestępstwa z urzędu. Przepisy prawa przewidują zasadniczo trzy rodzaje ścigania przestępstw: ściganie z urzędu, ściganie na wniosek oraz ściganie z oskarżenia prywatnego. W ostatnim przypadku organy ścigania zasadniczo nie odgrywają żadnej roli, gdyż wniesienie aktu oskarżenia do sądu zależy od samego pokrzywdzonego, który staje się oskarżycielem prywatnym. Z kolei ściganie z urzędu opiera się na wyłącznej inicjatywie organów ścigania, takich jak np. prokurator lub Policja. Szczególnym rodzajem ścigania z urzędu jest ściganie w trybie wnioskowym. Jeżeli przestępstwo zostało popełnione na szkodę osoby najbliższej, to w wielu przypadkach przepisy prawa przewidują konieczność złożenia przez tę osobę wniosku o ściganie. Natomiast po złożeniu wniosku samo ściganie następuje z urzędu, a bardzo często organy ścigania dopiero w trakcie prowadzonych czynności uzyskują wniosek o ściganie od pokrzywdzonego, gdy zostanie ujawniony. W takim razie, czy kradzież jest ścigana z urzędu?

Czy kradzież jest ścigana z urzędu – kradzież jako wykroczenie

Kradzież może zostać zakwalifikowana zarówno jako wykroczenie, jak i jako przestępstwo. W zależności od tego inne będzie zagrożenie karą oraz postępowanie, w którym rozpatrywana będzie sprawa. Za wykroczenie kradzieży odpowiada ten, kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 800 zł. Decydujące znaczenie ma więc wartość skradzionego przedmiotu. Nie mniej w przypadku zakwalifikowania kradzieży jako wykroczenie, zostanie ono ścigane z urzędu przez organy Policji, gdyż zgodnie z prawem, we wszystkich sprawach wykroczeniowych oskarżycielem publicznym jest Policja, chyba że ustawa stanowi inaczej. Odpowiadając na pytanie czy kradzież jest ścigana z urzędu, należy stwierdzić, że przy kwalifikacji kradzieży jako wykroczenia, będzie ono ścigane z urzędu.

Kradzież jako przestępstwo

Jak sprawa wygląda w przypadku zakwalifikowania kradzieży jako przestępstwo? Jeśli wartość skradzionego przedmiotu przekroczy 800 zł, wówczas czyn sprawcy stanowi już przestępstwo uregulowane w Kodeksie karnym. Zgodnie z art. 278 k.k. podlega karze kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą. Kluczowy jest tutaj również element celu kradzieży, jakim jest przywłaszczenie rzeczy. Przestępstwo kradzieży ścigane jest z urzędu, natomiast należy pamiętać o przypadku wskazanym na samym początku wpisu. Jeżeli kradzież nastąpiła na szkodę osoby najbliższej, wówczas ściganie następuje na wniosek samego pokrzywdzonego. Ponownie odpowiadając na pytanie, czy kradzież jest ścigana z urzędu, można stwierdzić, że w każdym przypadku kradzież będzie ścigana z urzędu, z tym zastrzeżeniem, że niekiedy ściganie będzie uzależnione od wniosku pokrzywdzonego.

Czy kradzież jest ścigana z urzędu – inne rodzaje kradzieży

Pojawia się jeszcze jedno pytanie, mianowicie, czy wartość skradzionego przedmiotu zawsze przesądza o tym, że dany czyn zostanie zakwalifikowany jako wykroczenie lub jako przestępstwo? W tym zakresie należy zwrócić również uwagę na inne okoliczności, gdyż mogą one przesądzać, że określony czyn nie zostanie zakwalifikowany jako zwykła kradzież. Wówczas bez znaczenia pozostaje wartość skradzionego przedmiotu. Jeżeli sprawca przykładowo dopuszcza się kradzieży z włamaniem (art. 279 k.k.) lub kradzieży szczególnie zuchwałej (art. 278 § 3a k.k.), wówczas jego czyn zawsze będzie przestępstwem i również będzie ścigany z urzędu. Nie ma wówczas znaczenia, czy skradziony przedmiot wart jest 50 zł czy 5000 zł. Natomiast w takich przypadkach sąd może zakwalifikować czyn sprawcy jako wypadek mniejszej wagi oraz wymierzyć sprawcy niższą karę.

Podsumowanie

Mam nadzieję, że po lekturze powyższego wpisu wiedzą już Państwo czy kradzież jest ścigana z urzędu. Niezależnie od wartości skradzionego przedmiotu, czyn zabroniony kradzieży zawsze będzie ścigany z urzędu, a więc przez organy publiczne. W zależności od tego, czy czyn stanowi wykroczenie czy przestępstwo, będą to niekiedy inne organy. W niektórych przypadkach dodatkowo wymagany jest wniosek o ściganie pochodzący od pokrzywdzonego, jeśli jest on osobą najbliższą dla sprawcy czynu zabronionego.

Przypominam, że wpisy blogowe zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie stanowią porady prawnej w indywidualnej sprawie. Jeżeli doświadczacie Państwo problemów prawnych – zapraszam do nawiązania kontaktu. Specjalizuję się w prowadzeniu tylko spraw karnych.

Doświadczasz problemów prawnych z zakresu prawa karnego? Zaciekawił Cię wpis blogowy?

739 094 444

Zapraszam do nawiązania kontaktu telefonicznego z moją kancelarią karną z Łodzi - w szczególności w sprawach pilnych.

kancelaria@kancelariakarna.com.pl

Zachęcam do wysyłania wiadomości email. Na wszystkie wiadomości odpowiadam niezwłocznie - nie później niż w ciągu 24h.

Dąbrowskiego 3 lok. 1a, Łódź

Zapraszam również do osobistych wizyt w mojej kancelarii adwokackiej w Łodzi. Proszę o potwierdzenie terminu spotkania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *