Mały świadek koronny – na czym polega ta instytucja?

Mały świadek koronny to pewnego rodzaju status, który może zostać przyznany sprawcy, po spełnieniu określonych warunków. Powszechnie wiadomo, że aby uzyskać status małego świadka koronnego, należy współpracować z organami ścigania. Jakie jeszcze przesłanki należy spełnić?

Mały świadek koronny — jak nim zostać?

Aby zostać małym świadkiem koronnym, trzeba spełnić następujące warunki:

– Przestępstwo musi być popełnione we współdziałaniu z innymi osobami. Dotyczy to nie tylko współsprawstwa, ale też sprawstwa kierowniczego, polecającego oraz podżegania lub pomocnictwa. Ważne, żeby sprawców było łącznie co najmniej 3. Gdy przestępstwo popełniły tylko dwie osoby, nie można liczyć na zostanie małym świadkiem koronnym;
– Sprawca musi ujawnić informacje dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa. Dotyczy to wszystkich osób uczestniczących;
– Sprawca musi ujawnić istotne okoliczności popełnienia przestępstwa. Informacje te muszą być całościowe. Podejrzany też musi przyznać się do swojego udziału w przestępstwie;
– Ujawnienie musi nastąpić przed organem powołanym do ścigania przestępstw. Przyjmuje się, że informacje udzielone przez sprawcę należy przekazać na etapie postępowania przygotowawczego – przed wniesieniem aktu oskarżenia. Ujawniając informacje dopiero przed sądem, nie można liczyć na specjalne traktowanie. Nie jest natomiast wymagane, aby miało to miejsce podczas pierwszego przesłuchania. Nie trzeba też samodzielnie zgłaszać się do organu.

Korzyści z zostania małym świadkiem koronnym

Współpraca organami ścigania nie jest oczywiście bezinteresowna. Po spełnieniu ww. przesłanek sąd ma obowiązek zastosować wobec sprawcy czynu zabronionego nadzwyczajne złagodzenie kary. Ponadto sąd może również warunkowo zawiesić wykonanie kary.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *