Co grozi za podrobienie podpisu?

Będąc adwokatem specjalizującym się w prawie karnym dość często spotykam się z pytaniem, co grozi za podrobienie podpisu. Podpisanie się za inną osobę jest dość częstym zjawiskiem w naszym społeczeństwie, a takie działanie dodatkowo najczęściej występuje za zgodą, a nawet na prośbę drugiej osoby. Choć wielu osobom mogłoby się wydawać,…

czytaj dalej

Czy włamanie na Facebooka jest karalne?

Czy włamanie na Facebooka jest karalne

Wielu klientów mojej kancelarii zadaje mi pytanie, czy włamanie na Facebooka jest karalne. W pytaniu tym nie ma niczego dziwnego, gdyż wraz z rozwojem Internetu na całym świecie rozwija się również przestępczość internetowa, która dotyka również wielu serwisów społecznościowych. W dzisiejszych czasach nie można być bezpiecznym nawet na Facebooku czy…

czytaj dalej

Czy kradzież jest ścigana z urzędu?

Czy kradzież jest ścigana z urzędu

Wielu z klientów mojej kancelarii adwokackiej zadaje mi pytanie, czy kradzież jest ścigana z urzędu? Pytanie to wymaga wyjaśnienia kilku kwestii prawnych związanych z tematem kradzieży, w tym przede wszystkim w jakich momentach i okolicznościach kradzież będzie kwalifikowana jako wykroczenie, a kiedy jako przestępstwo. Warto również wyjaśnić, jakie dokładnie zachowanie…

czytaj dalej

Kasacja karna

Kasacja karna

Kasacja karna stanowi nadzwyczajny środek zaskarżenia prawomocnego orzeczenia wydanego w sprawie karnej, którego to orzeczenia nie da się już zaskarżyć w zwykłym trybie kontroli instancyjnej. Kasacja może być więc wniesiona od prawomocnego wyroku sądu odwoławczego kończącego postępowanie w danej sprawie karnej lub od prawomocnego postanowienia sądu odwoławczego o umorzeniu postępowania…

czytaj dalej

Odwieszenie kary pozbawienia wolności

Odwieszenie kary pozbawienia wolności

W mojej pracy adwokata bardzo często spotykam się z pytaniem o odwieszenie kary pozbawienia wolności. Ma to związek z faktem, że w obliczu przepełnionych więzień, wykonanie wielu kar pozbawienia wolności zostaje warunkowo zawieszone na okres próby. Takie rozwiązanie jest bardzo korzystne dla sprawcy przestępstwa, gdyż pozwala na uniknięcie odbycia kary…

czytaj dalej

Zatarcie wyroku za jazdę pod wpływem alkoholu

Zatarcie wyroku za jazdę pod wpływem alkoholu

Zatarcie wyroku za jazdę pod wpływem alkoholu, to z wielu perspektyw bardzo ważny temat. W obecnych czasach bowiem przedstawienie zaświadczenia o niekaralności jest często warunkiem niezbędnym to podjęcia zatrudnienia, czy w ogóle wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym na dane stanowisko. Zatarcie wyroku powoduje, że określona osoba, wobec której nastąpiło zatarcie,…

czytaj dalej

Co grozi za jazdę po alkoholu na rowerze?

Co grozi za jazdę po alkoholu na rowerze

Klienci mojej kancelarii wielokrotnie zwracają się do mnie z pytaniem, co grozi za jazdę po alkoholu na rowerze. Chociaż w pierwszej chwili pytanie to może wydawać się nieco niepoważne, a nawet żartobliwe, to niesie za sobą konkretną doniosłość prawną. W naszej polskiej rzeczywistości bardzo często osoby po spożyciu alkoholu decydują…

czytaj dalej

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

W pracy obrońcy w sprawach karnych bardzo często spotykam się z pytaniem, czym jest odrodzenie wykonania kary pozbawienia wolności. Niewątpliwie termin ten brzmi niezwykle ciekawie i zapewne większości kojarzy się z uniknięciem wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności. Niestety nie z takimi skutkami związana jest ta instytucja prawa karnego wykonawczego. Z…

czytaj dalej

Co to list żelazny?

Co to list żelazny

Z pewnością wiele osób, które chociaż raz słyszały o liście żelaznym, nadal zadają sobie pytanie, co to jest list żelazny. Ta nieco tajemniczo brzmiąca nazwa sama w sobie tak naprawdę niewiele mówi o tej instytucji prawnej. List żelazny jest bowiem jedną z instytucji prawa związaną z prawem karnym. Zwłaszcza w…

czytaj dalej