Mandat za niewskazanie kierującego pojazdem w 2023 r.

W Polsce bezpieczeństwo na drogach ma ogromne znaczenie. Aby zwiększyć skuteczność egzekwowania przepisów i odpowiedzialność za wykroczenia, w 2023 roku wprowadzono nowe zasady dotyczące niewskazywania kierującego pojazdem. Na czym polegają te zmiany i jakie konsekwencje mogą spotkać właścicieli pojazdów w razie takiego wykroczenia?

Podstawy prawne i wysokość mandatu

Podstawą do wymierzenia kary za niewskazanie kierującego pojazdem jest artykuł 96 paragraf 3 ustawy Kodeks wykroczeń. To on sankcjonuje to działanie jako wykroczenie. Jednakże dokładne wartości mandatu zostały ustalone na mocy rozporządzenia, które pojawiło się w oficjalnym taryfikatorze mandatów.

Obecnie, za niewskazanie kierującego pojazdem właściciel lub posiadacz pojazdu może otrzymać mandat w następujących przedziałach:

Od 4000 do 8000 zł, gdy sprawa dotyczy postępowania o przestępstwo,
Od 2000 do 8000 zł, gdy sprawa dotyczy spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
Od 800 do 5000 zł, gdy sprawa dotyczy przekroczenia dopuszczalnej prędkości,
Od 500 do 8000 zł, gdy sprawa dotyczy pozostałych wykroczeń.

Dlaczego mandat może być wyższy niż maksymalna kwota w taryfikatorze?

Może budzić to zaskoczenie, że służby mają prawo wypisać mandat o wartości wyższej niż maksymalna kwota w taryfikatorze. Art. 24 paragraf 1 i 1a ustawy Kodeks wykroczeń przewidują, że w określonych przypadkach grzywna wymierzona w drodze mandatu może być wyższa. W ekstremalnych sytuacjach może nawet sięgnąć 30 tysięcy złotych. Jest to zdecydowanie znaczny wzrost wartości kary, porównując z wcześniejszym limitem 500 złotych.

Ochrona prawna i kara punktowa

Czy osoba, która nie wskazała kierującego, może liczyć na ochronę prawną? Jednoznacznie, art. 78 paragraf 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym zobowiązuje właściciela lub posiadacza pojazdu do wskazania osoby, która prowadziła pojazd w danym czasie. Istnieje więc obowiązek złożenia zeznań w tej sprawie, a odmowa może prowadzić do dalszych konsekwencji.

Warto zaznaczyć, że w przypadku niewskazania kierującego pojazdem, nie zostają przyznane punkty karne. Tego typu wykroczenie nie jest uwzględnione w taryfikatorze punktowym. Konsekwencje sprowadzają się jedynie do kary finansowej, którą wymierza się na podstawie aktualnie obowiązujących stawek.

Kiedy niewskazanie kierującego może spotkać nas w praktyce?

Sytuacje, w których musimy wskazać kierującego pojazdem, mogą różnić się w zależności od wielu czynników. Przede wszystkim, od rodzaju wykroczenia, jakie miało miejsce. Służby mogą zażądać od nas podania tej informacji na podstawie zapisów z monitoringu, zdjęć z fotoradaru, czy innych urządzeń rejestrujących. Co więcej, takie wezwanie do wskazania kierującego może pochodzić od różnych organów, takich jak policja, Inspekcja Transportu Drogowego (ITD) czy straż miejska lub gminna.

Podsumowanie

Odpowiedzialność za wykroczenia drogowe, w tym za niewskazanie kierującego pojazdem, została wzmocniona w 2023 roku w Polsce. Mandat za to wykroczenie może wynosić nawet kilka tysięcy złotych, a w ekstremalnych przypadkach może być jeszcze wyższy. Istnieje obowiązek wskazania kierującego pojazdem na żądanie uprawnionych służb, a jego niezastosowanie się do tego może skutkować poważnymi konsekwencjami finansowymi. Warto więc pamiętać o przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego i współpracy z organami ścigania, aby zapewnić bezpieczeństwo na polskich drogach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *