Nowa era walki z przemocą domową – Ustawa Antyprzemocowa 2.0

W dniu 15 sierpnia 2023 r. wszedł w życie przełomowy akt prawny, który ma na celu zrewolucjonizować walkę z przemocą domową. Tzw. Ustawa Antyprzemocowa 2.0 to krok milowy w zapewnieniu ochrony osobom dotkniętym przemocą w relacjach domowych. Przyjrzyjmy się głównym zmianom wprowadzonym przez tę nowelizację.

Przemoc domowa — definicja

Ustawa Antyprzemocowa 2.0 zmienia terminologię, przesuwając naszą uwagę z “przemocy w rodzinie” na “przemoc domową”. To ważna zmiana, która podkreśla, że przemoc nie jest ograniczona jedynie do relacji rodzinnych, ale może występować w każdym kontekście życia domowego.

Ochrona osób doznających przemocy domowej

Nowelizacja wprowadza bardziej precyzyjną definicję osób doznających przemocy domowej. Dotychczasowe pojęcie “osoby dotknięte przemocą w rodzinie” zostaje zastąpione terminem “osoby doznające przemocy domowej”. Ta zmiana ma na celu uwzględnienie przypadków przemocy, które niekoniecznie mają miejsce w tradycyjnych relacjach rodzinnych.

Osoby stosujące przemoc domową

Ustawa wprowadza także nowe pojęcie, mianowicie “osoby stosujące przemoc domową”. To odnosi się do sprawców przemocy domowej, a wcześniej nie istniała tak sprecyzowana definicja w ustawie. Ta zmiana daje organom ścigania i sądom lepsze narzędzia do reagowania na sprawców przemocy.

Procedura “Niebieskiej Karty”

Mimo braku szczegółów w informacjach dostępnych na ten moment możemy przypuszczać, że nowelizacja wprowadziła pewne modyfikacje w procedurach “Niebieskiej Karty”. Ten program jest zazwyczaj używany do szybkiego reagowania na przypadki przemocy domowej i jego usprawnienie jest ważnym krokiem w zapewnieniu bezpieczeństwa ofiar.

Programy psychologiczno-terapeutyczne dla sprawców przemocy

Jednym z kluczowych elementów nowelizacji jest wprowadzenie programów psychologiczno-terapeutycznych dla sprawców przemocy domowej. To krok w stronę próby rozwiązania problemu u źródła, zmieniając zachowania sprawców i redukując przemoc.

Ochrona przed przemocą

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *