Zatarcie wyroku za jazdę pod wpływem alkoholu

Zatarcie wyroku za jazdę pod wpływem alkoholu, to z wielu perspektyw bardzo ważny temat. W obecnych czasach bowiem przedstawienie zaświadczenia o niekaralności jest często warunkiem niezbędnym to podjęcia zatrudnienia, czy w ogóle wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym na dane stanowisko. Zatarcie wyroku powoduje, że określona osoba, wobec której nastąpiło zatarcie, może być traktowana jako osoba niekarana. W takiej sytuacji skazanie uznaje się za niebyłe, a co za tym idzie, informację o skazaniu usuwa się z rejestru karnego. W konsekwencji, uprzednio skazana osoba może uzyskać wypis z rejestru karnego, który będzie potwierdzeniem jej niekaralności. W takim razie spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób następuje zatarcie wyroku za jazdę pod wpływem alkoholu.

Zatarcie wyroku za jazdę pod wpływem alkoholu

Zatarcie wyroku za jazdę pod wpływem alkoholu – najważniejsze informacje

Zatarcie skazania, które obejmuje również zatarcie wyroku za jazdę pod wpływem alkoholu, uregulowane zostało w przepisach Kodeksu karnego (dalej „k.k.”). W tej mierze najważniejszy będzie dla nas art. 106 oraz art. 107 k.k. Przepis art. 106 k.k. zawiera ogólną regulację sytuującą instytucje zatarcia, a więc uznania skazania za niebyłe. Dodatkowo przepis ten przewiduje, że z momentem zatarcia skazania wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych, co w konsekwencji umożliwia otrzymanie z rejestru zaświadczenia o niekaralności. Z kolei przepis art. 107 k.k. przewiduje różne terminy zatarcia skazania, w zależności od orzeczonego rodzaju kary lub środka karnego. I tak, w przypadku skazania sprawcy na karę bezwzględnego pozbawienia wolności, zatarcie wyroku za jazdę pod wpływem alkoholu nastąpi z mocy prawa z upływem 10 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania. Jednocześnie na wniosek samego skazanego sąd może zarządzić zatarcie skazania po upływie 5 lat, o ile skazany w tym czasie przestrzegał porządku prawnego, a wymierzona kara nie przekraczała 3 lat pozbawienia wolności. Praktyk orzecznicza pokazuje, że bardzo często w przypadku jazdy pod wpływem alkoholu kara nie przekracza przywołanych 3 lat bezwzględnego pozbawienia wolności.

Zawieszenie wykonania kary

W przypadku przestępstwa jazdy w stanie nietrzeźwości bardzo często dochodzi do warunkowego zawieszenia wykonania kary. Wówczas zatarcie wyroku na jazdę pod wpływem alkoholu, zgodnie z art. 76 k.k., następuje z mocy prawa z upływem roku od zakończenia okresu próby. Jeżeli więc przykładowo, wobec sprawcy orzeczony został okres 3 lat próby, wówczas zatarcie skazania nastąpi z upływem 4 lat od momentu uprawomocnienia się orzeczenia, o ile okres próby przebiegł pomyślnie. W przypadku warunkowego zawieszenia wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności, zatarcie nastąpi zawsze po roku od pomyślnego zakończenia okresu próby. Inaczej rzecz wygląda w przypadku orzeczenia wobec sprawcy kary ograniczenia wolności, gdyż zgodnie z treścią art. 107 § 4 k.k., w razie orzeczenia kary ograniczenia wolności zatarcie następuje z upływem 3 lat od wykonania kary, jej darowania lub od przedawnienia jej wykonania. Najkrótszy okres zatarcia skazania przypisany został do kary grzywny, gdyż w takim wypadku zatarcie następuje z upływem roku od wykonania kary. Jeśli więc orzeczona została wobec nas kara grzywny, nie należy zwlekać z jej uiszczeniem.

Zatarcie wyroku za jazdę pod wpływem alkoholu – zatarcie a środki karne

W kontekście zatarcia wyroku za jazdę pod wpływem alkoholu szczególne znaczenie mają również orzeczone środki karne. Zgodnie bowiem z redakcją art. 107 § 6 k.k., jeżeli wobec sprawcy orzeczony został środek karny, wówczas zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem jego wykonania. W przypadku przestępstw związanych z prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu, najczęściej orzekanym środkiem karnym jest zakaz prowadzenia wszelkich lub wybranych pojazdów mechanicznych. W praktyce oznacza to, że nawet jeśli wykonana została kara pozbawienia wolności, ograniczenia wolności, kara grzywny lub minął okres próby związany z warunkowym zawieszeniem wykonania kary, to zatarcie skazania nie nastąpi przed wykonaniem środka karnego. Przykładowo, jeżeli wobec sprawy orzeczono grzywnę oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 3 lat, wówczas zatarcie skazania nie nastąpi po roku od dnia uiszczenia grzywny, ale dopiero po zakończeniu okresu zakazu prowadzenia pojazdów.

Warunkowe umorzenie postępowania

Warto wspomnieć jeszcze o jednej kwestii, a mianowicie o zatarciu wyroku za jazdę pod wpływem alkoholu w momencie orzeczenia warunkowego umorzenia postępowania. Takie rozstrzygnięcia zapadają w praktyce dość często, zwłaszcza, gdy prowadzenie pod wpływem alkoholu było pierwszym konfliktem z prawem sprawcy czynu oraz w wypadku spełniania pozostałych przesłanek warunkowego umorzenia postępowania. W wyniku takiego orzeczenia nie dochodzi wprawdzie do skazania, więc sprawca nadal zachowuje czysta kartotekę karną. Jednakże wszystko zależy od pomyślnego przebiegu okresu próby, gdyż w razie naruszenia przez sprawcę warunków próby, warunkowo umorzone postępowanie może zostać podjęte. W takim wypadku skazanie ulega zatarciu z mocy prawa wraz z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. W ten sposób zatarcie wyroku za jazdę pod wpływem alkoholu ponownie zależy od przebiegu okresu próby.

Zatarcie wyroku za jazdę pod wpływem alkoholu – podsumowanie

Jak więc wyraźnie widać, zatarcie wyroku za jazdę pod wpływem alkoholu nie jest prostym tematem, gdyż czas zatarcia skazania zależy od okoliczności danej sprawy, od rodzaju orzeczonej kary oraz środka karnego, a bardzo często również od przebiegu okresu próby, który wyznaczony zostaje w przypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności oraz warunkowego umorzenia postępowania karnego. Jednocześnie zatarcie skazania jest instytucją prawa karnego, która pozwala skazanemu na powrót do normalnego życia.

Przypominam, że wpisy blogowe zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie stanowią porady prawnej w indywidualnej sprawie. Jeżeli doświadczacie Państwo problemów prawnych – zapraszam do nawiązania kontaktu. Specjalizuję się w prowadzeniu tylko spraw karnych.

Doświadczasz problemów prawnych z zakresu prawa karnego? Zaciekawił Cię wpis blogowy?

739 094 444

Zapraszam do nawiązania kontaktu telefonicznego z moją kancelarią karną z Łodzi - w szczególności w sprawach pilnych.

kancelaria@kancelariakarna.com.pl

Zachęcam do wysyłania wiadomości email. Na wszystkie wiadomości odpowiadam niezwłocznie - nie później niż w ciągu 24h.

Dąbrowskiego 3 lok. 1a, Łódź

Zapraszam również do osobistych wizyt w mojej kancelarii adwokackiej w Łodzi. Proszę o potwierdzenie terminu spotkania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *