Odwieszenie kary pozbawienia wolności

Odwieszenie kary pozbawienia wolności

W mojej pracy adwokata bardzo często spotykam się z pytaniem o odwieszenie kary pozbawienia wolności. Ma to związek z faktem, że w obliczu przepełnionych więzień, wykonanie wielu kar pozbawienia wolności zostaje warunkowo zawieszone na okres próby. Takie rozwiązanie jest bardzo korzystne dla sprawcy przestępstwa, gdyż pozwala na uniknięcie odbycia kary…

czytaj dalej

Zatarcie wyroku za jazdę pod wpływem alkoholu

Zatarcie wyroku za jazdę pod wpływem alkoholu

Zatarcie wyroku za jazdę pod wpływem alkoholu, to z wielu perspektyw bardzo ważny temat. W obecnych czasach bowiem przedstawienie zaświadczenia o niekaralności jest często warunkiem niezbędnym to podjęcia zatrudnienia, czy w ogóle wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym na dane stanowisko. Zatarcie wyroku powoduje, że określona osoba, wobec której nastąpiło zatarcie,…

czytaj dalej

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

W pracy obrońcy w sprawach karnych bardzo często spotykam się z pytaniem, czym jest odrodzenie wykonania kary pozbawienia wolności. Niewątpliwie termin ten brzmi niezwykle ciekawie i zapewne większości kojarzy się z uniknięciem wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności. Niestety nie z takimi skutkami związana jest ta instytucja prawa karnego wykonawczego. Z…

czytaj dalej

Przerwa w karze ograniczenia wolności

Przerwa w karze ograniczenia wolności

W trakcie mojej praktyki adwokackiej wielokrotnie spotkałem się z pytaniami odnoszącymi się zagadnienia, czy przerwa w karze ograniczenia wolności jest możliwa. Większości ludzi przerwa w wykonywaniu kary kojarzy się wyłącznie z karą pozbawienia wolności. Natomiast również w przypadku skazania na karę ograniczenia wolności, przepisy prawa przewidują możliwość uzyskania zgody na…

czytaj dalej

Jak uzasadnić wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie?

Jak uzasadnić wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie

W trakcie wykonywania mojej praktyki adwokackiej wielokrotnie spotykam się z pytaniem jak uzasadnić wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności (dalej jako: „wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie”). Nie jest tajemnicą, że w zasadzie każdy skazany wie o istnieniu tej instytucji i chce z niej skorzystać. Zdarza…

czytaj dalej

Nadzwyczajne złagodzenie kary w postępowaniu karnym

Nadzwyczajne złagodzenie kary to instytucja prawa karnego, która wywołuje wiele emocji zarówno wśród obrońców prawnych, jak i społeczeństwa. Z jednej strony oferuje drugą szansę i możliwość rehabilitacji, z drugiej natomiast może budzić kontrowersje dotyczące sprawiedliwości i równości wobec prawa. Prawo karne, będące dla wielu czarno-białym obszarem regulacji, w istocie wymaga…

czytaj dalej

Przemoc domowa – jakie zmiany w prawie?

W ostatnim czasie wprowadzono ważne zmiany legislacyjne, które mają na celu poprawę sytuacji osób dotkniętych przemocą. Oprócz samej zmiany w tytule ustawy wprowadzono także szereg nowych rozwiązań, które mają zwiększyć skuteczność działań na rzecz ofiar przemocy domowej. Jednym z najważniejszych obszarów, które poddano zmianie, są przepisy dotyczące procedury “Niebieskiej Karty”….

czytaj dalej

SDE – jakie obowiązki ma skazany?

W sytuacji, gdy oskarżony zostaje skazany, to zaczyna obowiązywać dla niego wyrok sądu, który określa m.in. rodzaj kary. Podczas wykonywania określonej kary, skazany ma szereg obowiązków, jakie powinien spełnić. Obowiązki te są istotnym elementem wykonania kary i mają na celu zapewnienie skazanemu możliwości naprawienia wyrządzonej szkody oraz powrotu do życia…

czytaj dalej

Prawo do obrony – czym jest?

Prawo do obrony jest jednym z podstawowych praw człowieka. Prawo to przysługuje każdemu wobec kogo prowadzone, jest postępowanie karne. Co więcej — realizowane może być w sposób aktywny lub bierny. Jak wygląda realizacja prawa do obrony w praktyce? Prawo do milczenia Podmiot postępowania karnego ma prawo do odmowy złożenia wyjaśnienia…

czytaj dalej

Odroczenie wykonania kary — kiedy jest możliwe?

Co do zasady, orzeczona kara powinna być niezwłocznie wykonana. Istnieje jednak wyjątek od tej zasady, a jest nim odroczenie wykonania kary. Jednak należy pamiętać, że aby sąd na owe odroczenie wyraził zgodę, zainteresowany powinien wniosek stosownie umotywować, udokumentować oraz spełnić przesłanki określone w ustawie. Kiedy więc odroczenie wykonania kary jest…

czytaj dalej