Czy dziecko może odpowiadać za przestępstwo?

To, czy dziecko może odpowiadać karnie za popełnione przestępstwo, uzależnione jest od jego wieku oraz rodzaju popełnionego przestępstwa. Jeśli dziecko jest zbyt młode, by zrozumieć znaczenie swojego zachowania, zwykle nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za przestępstwo. W niektórych przypadkach znaczna demoralizacja dziecka nie pozwala na całkowite pozbawienie go odpowiedzialności za swój czyn. Kiedy więc dziecko może być pociągnięte do odpowiedzialności karnej? Wyjaśniam poniżej.

Czym jest demoralizacja?

Demoralizacja to proces osłabiania, a niekiedy całkowitej wartości moralnych, społecznych i kulturowych. Demoralizacja może być spowodowana przez różne czynniki, takie jak niska jakość edukacji, brak wsparcia społecznego, ubóstwo, niewłaściwe modele zachowań lub narażenie na szkodliwe wpływy. Może prowadzić do różnych negatywnych konsekwencji, a jedną z nich jest właśnie wzrost przestępczości — także wśród nieletnich.

Wiek dziecka a odpowiedzialność karna

W Polsce minimalny wiek odpowiedzialności karnej wynosi 13 lat. Oznacza to, że osoby, które nie ukończyły tego wieku, nie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności karnej za popełnione przestępstwo.
Dzieci w wieku od 13 do 17 lat mogą być już pociągnięte do odpowiedzialności karnej za popełnione przestępstwo.
Jednak w przypadku młodszych sprawców zwykle stosuje się mniej surowe kary niż dla dorosłych. Mogą więc zostać zastosowane środki wychowawcze, takie jak: skierowanie na terapię, pracę społeczną czy specjalną edukację.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *