Kasacja karna

Kasacja karna

Kasacja karna stanowi nadzwyczajny środek zaskarżenia prawomocnego orzeczenia wydanego w sprawie karnej, którego to orzeczenia nie da się już zaskarżyć w zwykłym trybie kontroli instancyjnej. Kasacja może być więc wniesiona od prawomocnego wyroku sądu odwoławczego kończącego postępowanie w danej sprawie karnej lub od prawomocnego postanowienia sądu odwoławczego o umorzeniu postępowania…

czytaj dalej

Co to list żelazny?

Co to list żelazny

Z pewnością wiele osób, które chociaż raz słyszały o liście żelaznym, nadal zadają sobie pytanie, co to jest list żelazny. Ta nieco tajemniczo brzmiąca nazwa sama w sobie tak naprawdę niewiele mówi o tej instytucji prawnej. List żelazny jest bowiem jedną z instytucji prawa związaną z prawem karnym. Zwłaszcza w…

czytaj dalej

Europejski Nakaz Aresztowania – czym jest?

Europejski Nakaz Aresztowania (ENA) – to inaczej międzynarodowy list gończy — narzędzie, które odgrywa kluczową rolę w systemie sądownictwa karnego w Unii Europejskiej. Czym dokładnie jest i w jaki sposób działa? Wyjaśniamy poniżej. Czym jest Europejski Nakaz Aresztowania? Europejski Nakaz Aresztowania to decyzja wydana przez sąd państwa członkowskiego UE, która…

czytaj dalej

Nadzwyczajne złagodzenie kary w postępowaniu karnym

Nadzwyczajne złagodzenie kary to instytucja prawa karnego, która wywołuje wiele emocji zarówno wśród obrońców prawnych, jak i społeczeństwa. Z jednej strony oferuje drugą szansę i możliwość rehabilitacji, z drugiej natomiast może budzić kontrowersje dotyczące sprawiedliwości i równości wobec prawa. Prawo karne, będące dla wielu czarno-białym obszarem regulacji, w istocie wymaga…

czytaj dalej

Domniemanie doręczenia w postępowaniu karnym

W polskim prawie karnym istnieje instytucja tzw. domniemania doręczenia. Wiąże się ona bezpośrednio z obowiązkiem, zarówno oskarżonego, jak i pokrzywdzonego, informowania o każdej zmianie miejsca zamieszkania lub pobytu. Chodzi tutaj o zmianę miejsca zamieszkania lub pobytu, która trwa dłużej niż 7 dni. A co, gdy organ ścigania nie zostanie o…

czytaj dalej

Przemoc domowa – jakie zmiany w prawie?

W ostatnim czasie wprowadzono ważne zmiany legislacyjne, które mają na celu poprawę sytuacji osób dotkniętych przemocą. Oprócz samej zmiany w tytule ustawy wprowadzono także szereg nowych rozwiązań, które mają zwiększyć skuteczność działań na rzecz ofiar przemocy domowej. Jednym z najważniejszych obszarów, które poddano zmianie, są przepisy dotyczące procedury “Niebieskiej Karty”….

czytaj dalej

Posiadanie narkotyków – czy możliwe jest umorzenie postępowania?

W Polsce, posiadanie narkotyków jest uznawane za przestępstwo. Niemniej jednak istnieje możliwość umorzenia postępowania karnego w przypadku posiadania niewielkiej (nieznacznej) ilości narkotyków, które są przeznaczone wyłącznie do osobistego użytku przez osobę odpowiedzialną za ich posiadanie. Przesłanki umorzenia postępowania karnego w takich przypadkach są ściśle określone. Przesłanki umorzenia postępowania karnego Aby…

czytaj dalej

Kradzież szczególnie zuchwała, czyli o nowym typie kradzieży w polskim Kodeksie karnym

Raczej każdy z nas wie, czym jest kradzież. Istnieje jednak pewien stosunkowo nowy rodzaj kradzieży, który niedawno znalazł się w polskim Kodeksie karnym. Mowa tutaj o kradzieży szczególnie zuchwałej. O czym tak naprawdę mówi ten nowy przepis? Wprowadzenie przepisu dotyczącego kradzieży szczególnie zuchwałej nastąpiło w wyniku zmian w Kodeksie karnym…

czytaj dalej

Znaczenie i zastosowanie środków karanych przez sąd

Środki karne są istotnym elementem systemu karnej odpowiedzialności za popełnione przestępstwa. W odróżnieniu od tradycyjnych kar, które są określone w Kodeksie Karnym, środki karne stanowią dodatkowe narzędzie służące ukaraniu sprawcy za jego czyn zabroniony. Mogą być stosowane zarówno w połączeniu z karą, jak i niezależnie od niej. Innymi słowy, sąd…

czytaj dalej

Zasady korzystania z prawa do milczenia w postępowaniu karnym

Prawo do milczenia jest jednym z fundamentalnych praw przysługujących oskarżonym w postępowaniu karnym. Oznacza ono, że oskarżony ma prawo odmówić udzielania odpowiedzi na pytania lub składania zeznań bez konieczności podawania powodów. Jest to istotne uprawnienie, które ma na celu chronić interesy oskarżonego i zapewnić uczciwość procesu karnego. Prawo do milcznia…

czytaj dalej