Domniemanie doręczenia w postępowaniu karnym

W polskim prawie karnym istnieje instytucja tzw. domniemania doręczenia. Wiąże się ona bezpośrednio z obowiązkiem, zarówno oskarżonego, jak i pokrzywdzonego, informowania o każdej zmianie miejsca zamieszkania lub pobytu. Chodzi tutaj o zmianę miejsca zamieszkania lub pobytu, która trwa dłużej niż 7 dni. A co, gdy organ ścigania nie zostanie o niej powiadomiony? Co, gdy korespondencja trafi wówczas na stary adres? Zachodzi wówczas domniemanie doręczenia, o którym więcej — poniżej.

Domniemanie doręczenia, czyli o skutkach niezawiadomienia organów ścigania o zmianie adresu

Skutki niepowiadomienia organów procesowych na danym etapie procesu o zmianie miejsca zamieszkania lub pobytu czy też adresu skrytki pocztowej są jasne. Organ procesowy może wówczas przyjąć domniemanie doręczenia pisma. Warunkiem przyjęcia takiego domniemania jest jednak wcześniejsze pouczenie strony o możliwości zastosowania “fikcji doręczenia”.

Czym jest miejsce zamieszkania?

Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejsce zamieszkania to miejscowość, w której osoba fizyczna przebywa z zamiarem stałego pobytu. Zgodnie z art. 28 Kodeksu cywilnego można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

Podsumowując — jeżeli jesteś uczestnikiem postępowania karnego — pamiętaj o obowiązku informowania organów ścigania o każdej zmianie miejsca zamieszkania lub pobytu, która trwa dłużej niż 7 dni. To bardzo ważne, aby istotna korespondencja w Twojej sprawie nie została uznana za doręczoną w sytuacji gdy faktycznie się z nią nie zapoznałaś/eś.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *