Kradzież – wykroczenie czy już przestępstwo?

Kradzież to jeden z najpopularniejszych czynów zabronionych. W zależności od okoliczności i wartości przedmiotu kradzieży może stanowić przestępstwo lub wykroczenie. Czym jest wypadek mniejszej wagi oraz kiedy kradzież jest przestępstwem? Wyjaśniam poniżej.

Typy przestępstwa kradzieży

Istnieją cztery typy przestępstwa kradzieży:

1) Typ podstawowy – określony w art. 278 § 1;
2) Kradzież programu komputerowego – określoną w art. 278 § 2;
3) Kradzież energii elektrycznej lub karty uprawniającej do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego – art. 278 § 5;
4) Typ kwalifikowany kradzieży z art. 278 § 1, 2 i 5 – art. 294, w którym znamieniem kwalifikującym jest dopuszczenie się tego przestępstwa w stosunku do mienia znacznej wartości lub dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury.

Kradzież — kiedy wykroczenie, a kiedy przestępstwo?

Kradzież cudzej rzeczy ruchomej lub jej usiłowanie stanowić może przestępstwo, jeżeli wartość przedmiotu kradzieży przekracza określonej w Ustawie kwoty. Aktualnie granica ta wynosi 500 zł. Zaproponowana obszerna nowelizacja m.in. Kodeksu wykroczeń ma jednak nieco zmodyfikować tę kwotę i wskazany próg zwiększyć do 800 zł.

Wypadek mniejszej wagi

Wypadek mniejszej wagi w najogólniejszym ujęciu to sytuacja, w której okoliczności popełnienia przestępstwa, charakteryzują się przewagą elementów łagodzących, które sprawiają, że ten czyn nie przybiera zwyczajnej postaci, lecz zasługuje na znacznie łagodniejsze potraktowanie. Okoliczności te wskazują, że popełniony czyn zabroniony nie jest na tyle niebezpieczny dla społeczeństwa oraz porządku prawnego, aby stosować wobec jego sprawcy zwykłe zasady odpowiedzialności przewidziane za zrealizowany przez niego typ przestępny.
Po spełnieniu określonych przesłanek wskazanych w ustawie, wobec sprawy wypadku mniejszej wagi możliwe jest odstąpienie od wymiaru kary i orzeczenie jedynie środka karnego. W niektórych przypadkach możliwe jest także umorzenie postępowania karnego. Jeżeli zaś sprawca taki dobrowolnie naprawił szkodę w całości albo zwrócił pojazd lub rzecz mającą szczególne znaczenie dla kultury, możliwe jest zastosowanie nadzwyczajnego złagodzenia kary, a nawet odstąpienie od jej wymierzenia. Z kolei wobec sprawcy, który dobrowolnie naprawił szkodę w znacznej części, możliwe jest zastosowanie nadzwyczajnego złagodzenia kary.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *