Posiadanie marihuany a konsekwencje prawne

O marihuanie słyszał chyba każdy. Popularna jest zwłaszcz u młodzieży, która w okresie dorastania bardzo często miewa etap buntu, a jednocześnie z ciekawości chce próbować wielu rzeczy. Nie zawsze są one jednak właściwe i rozsądne. Choć w wielu krajach posiadanie czy sprzedaż marihuany są legalne, to w Polsce posiadanie nawet stosunkowo niewielkiej ilości jest zabronione. W dzisiejszym wpisie chciałbym przedstawić konsekwencje prawne posiadania marihuany.

Co grozi za posiadanie marihuany

O tym, że posiadanie marhiany w Polsce jest karalne już wiemy. Ale jakie konsekwencje prawne mogą spotkać jej posiadacza?
Kary za posiadanie narkotyków określa art. 62 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Brzmi on:

“Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”

Znaczna ilość marihuany, czyli jaka?

W ustawie na próżno jest szukać pojęcia słowa znaczna. Jednak zgodnie z utrwalonym orzecznictwem przyjeło się, że znaczna ilość narkotyków to taka, która wystarcza do jednorazowego odurzenia się kilkudziesięciu osób.

Kiedy możliwe jest umorzenie postępowania?

Możliwe jest umorzenie postępowania również przed wszczęciem śledztwa lub dochodzenia w następujących okolicznościach:

– kiedy przedmiotem czynu jest ilość nieznaczna środków odurzających lub substancji psychotropowych;
– środki te lub substancje przeznaczone są na własny użytek sprawcy;
– orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *