Posiadanie narkotyków – czy możliwe jest umorzenie postępowania?

W Polsce, posiadanie narkotyków jest uznawane za przestępstwo. Niemniej jednak istnieje możliwość umorzenia postępowania karnego w przypadku posiadania niewielkiej (nieznacznej) ilości narkotyków, które są przeznaczone wyłącznie do osobistego użytku przez osobę odpowiedzialną za ich posiadanie. Przesłanki umorzenia postępowania karnego w takich przypadkach są ściśle określone.

Przesłanki umorzenia postępowania karnego

Aby postępowanie karnego w sprawie posiadania narkotyków zostało umorzone, muszą być spełnione następujące warunki:

– Środki odurzające lub substancje psychotropowe muszą być posiadane w ilości nieznacznej;
– Posiadane substancje muszą być przeznaczone wyłącznie na własny użytek sprawcy;
– Wymierzenie kary za posiadanie narkotyków musiałoby być niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu oraz stopień społecznej szkodliwości.

Określenie, co należy rozumieć przez “nieznaczną” ilość narkotyków, nie zostało precyzyjnie zdefiniowane przez ustawodawcę. Termin ten może mieć różne interpretacje. Ogólnie jednak, aby można było mówić o “nieznacznej” ilości narkotyków, musi ona być niewielka i przeznaczona wyłącznie do osobistego użytku.

Warto podkreślić, że posiadanie jakiejkolwiek ilości niewielkich środków odurzających lub substancji psychotropowych jest zawsze niezgodne z prawem i podlega karze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *