Przeszukanie – kto, kiedy i po co może je przeprowadzić?

Przeszukanie to czynność procesowa. W zależności od celu i okoliczności może dotyczyć rzeczy, pomieszczenia lub osoby.

Cel przeszukania

Zgodnie z art. 219 k.p.k., przeszukania dokonuje się w celu:
– wykrycia lub zatrzymania albo przymusowego doprowadzenia osoby podejrzanej,
– znalezienia rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających zajęciu w postępowaniu karnym.

Przeszukania można dokonać, jeżeli są uzasadnione podstawy do przypuszczenia, że osoba podejrzana lub rzeczy, o których mowa powyżej się tam znajdują.

Kto może dokonać przeszukania?

Przeszukania może dokonać oczywiście prokurator. Może jednak zlecić tą czynność policji i wówczas to ona dokonuje przeszukania. Przeszukanie policji może zostać zlecone także przez sąd. Przeszukania może dokonać także inny organ, ale tylko w wypadkach wskazanych w ustawie.

Zasady dokonywania przeszukania

Przeszukanie czy też zatrzymanie rzeczy powinno być dokonane zgodnie z celem tej czynności. Osoby dokonujące przeszukania powinny zachować umiar. Przeszukanie powinno być dokonane jedynie w takim zakresie jaki jest niezbędny dla osiągnięcia celu tych czynności. Opisywane czynności powinny być dokonane w poszanowaniu prywatności i godności osób, których ta czynność dotyczy, oraz bez wyrządzania niepotrzebnych szkód i dolegliwości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *