Rząd przyjął projekt nowelizacji KK i KPK – wyższe kary dot. pornografii

Rząd przyjął projekt nowelizacji Kodeksu Karnego i Kodeksu postępowania karnego. Ma on na celu dostosowanie polskiego prawa do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej. Zaproponowane zmiany mają zapewnić odpowiedni poziom gwarancji procesowych dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym, zgodnie z dyrektywą unijną. Nowe przepisy zakładają także zwiększenie kary za produkcję niektórych treści pornograficznych z udziałem małoletnich — a dokładnie z ich fantomami.

Projekt nowelizacji — co jeszcze zakłada?

Projekt zakłada również wydanie nowych wzorów pouczeń w postępowaniu karnym dla podejrzanych oraz dla osób objętych wnioskiem o wydanie europejskiego nakazu aresztowania, którzy nie ukończyli 18 lat. Chodzi o dostosowanie pouczeń do przepisów unijnych. Oprócz tego nowe przepisy zakładają, że oskarżony, który nie ukończył 18 lat, będzie mógł uczestniczyć w rozprawie w obecności przedstawiciela ustawowego lub osoby, pod której pieczą pozostaje. Co więcej, w Kodeksie karnym podniesiona ma zostać z 2 do 3 lat, górna granica kary wymierzanej za produkcje treści pornograficznych, które zawierają wytworzony lub przetworzony wizerunek małoletniego (tzw. fantomy). Projekt wprowadza także obowiązek przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w stosunku do każdego oskarżonego, który w chwili czynu nie ukończył 18 lat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *