Dozór elektroniczny – czym jest i kto może z niego skorzystać?

Długie lata spędzone w więzieniu nie są wymarzoną karą dla sprawcy czynu zabronionego ani dla jego najbliższych. Istnieje jednak możliwość, po spełnieniu pewnych warunków, odbycia kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym. Mowa o SDE, czyli odbywaniu kary pozbawienia wolności Systemie Dozoru Elektronicznego.

Dozór elektroniczny, opaska, bransoleta — przez samych zainteresowanych nazywany różnie. Bez względu na nazwę — SDE daje możliwość względnego powrotu do codziennych czynności sprzed popełnienia przestępstwa.

Czym jest dozór elektroniczny?

To system, który pozwala skazanemu na odbywanie kary pozbawienia wolności zamiast w zakładzie karnym, to w jego miejscu zamieszkania. System ten wprowadza kontrolę i pewne ograniczenia, ale są one na pewno mniej dotkliwe zarówno dla samego skazanego, jak i dla jego najbliższych, niż ograniczenia obowiązujące za murami zakładu karnego.

Kto może ubiegać się o dozór elektroniczny?

Skazany, który ubiega się o wyrażenie przez sąd zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, musi spełniać kilka warunków:
• orzeczona wobec skazanego kara pozbawienia wolności nie może przekraczać 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności,
• skazany musi mieć stałe miejsce pobytu,
• jeżeli skazany nie jest właścicielem lokalu, w którym kara ma być odbywana, musi on uzyskać na to jego zgodę,
• oprócz powyższej zgody, niezbędna będzie również zgoda wszystkich pełnoletnich osób wspólnie ze skazanym zamieszkujących.

Zalety dozoru elektronicznego

Do największych zalet dozoru elektronicznego należą:
• odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym,
• brak konieczności rezygnacji z aktywnego uczestniczenia w życiu rodzinnym/wsparcie rodziny,
• możliwość kontynuowania pracy lub nauki, ponieważ dozór elektroniczny pozwala na 12-godzinną „przerwę” w wykonywaniu kary w ciągu doby, co w praktyce oznacza możliwość oddalenia się z miejsca zamieszkania na maksymalnie 12 godzin dziennie.

Należy pamiętać, że odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jest instytucją fakultatywną. Oznacza to, że pomimo spełnienia przez skazanego wszystkich przesłanek, sąd i tak może odmówić wyrażenia zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Powodem negatywnej decyzji sądu może być np. poprzednia wielokrotna karalność skazanego, co wskazuje na jego brak negatywnego stosunku do popełnionego czynu zabronionego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *